مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:خالقی
شهرت:ربعلی
پست الکترونیک:khaleghi2009@gmail.com
آدرس وب سایت:dralikhaleghi.bayan.blog
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

متولد 1345 شهر آقکند 

تحصیلات از ابتدایی تا دیپلم (اقتصادوعلو اجتماعی )در شهر آقکند 
ورورد به حوزه علمیه فم سال1363
ادامه تحصیل در دانشگاه همراه با حوزه واخذ مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی1391
تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه 
همکاری پژوهشی با پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی قم